Сигурно сте се запрашале при посета на големите објекти во нашата држава како ги одржуваат чисти огромните површини прекриени со теписон или безбројните фотелји на кои се седи деноноќно. Одговорот на ова прашање е едноставен и се вика INFLOOR.

Специјализираниот сервис за хемиско чистење на подни, текстилни и крзнени облоги, мебел, штоф и возила INFLOOR е одговорен за периодичното чистење во над 50 големи објекти во Р.Македонија и представува единствен сервис од ваков тип.

Уникатноста на INFLOOR е во:

–         Начинот на решавање на проблемите на секој објект посебно

–         Партнерскиот однос и градењето на доверба со своите клиенти

–         Брза и ефикасна услуга

–         Беспрекорен квалитет во работењето

Сервисот се занимава со неколку специфични дејности за кои е специјализиран со што дава беспрекорен завршен ефект по секоја извршена услуга.

Брендот бр. 1 во светот Carpet Cleaner е застапен во Р.Македонија од 2000 година, за кој со гордост можеме да се пофалиме дека сме овластен увозник.  Истиот представува систем за хемиско чистење составен од средства за професионална употреба и машини за работа со овие средства.

ИНФЛООР ДООЕЛ се е занимава со три главни сегменти  во своето досегашно работење и тоа:

  1. Сервисот се занимава со продажба на средства, машини, текстилни-гумени и ПВЦ облоги, противклизни траки,хидро-изолациски материјали  како и безбедносни и клима прозорски фолии.
  2. Услуги во сверата на чистењето хемиско чистење на подни, текстилни и крзнени облоги, хемиско чистење на возила-Мебел штоф како и изведба на специфични чистења на резиденцијални и и ндустриски објекти и
  3. Поставување на хидроизолации.