Monthly Archives August 2013

Специјализираниот сервис иНФЛООР постои повеке од 1 деценија и тоа  на почетокот во 2000год. беше под името Баџо  за да потоа влезе на пазарот под името ИНФЛООР. Со стартот  сервисот се занимаваше исклучиво со генерално чистење на објекти  за по тоа да стане генерален застапник за Македонија на најквалитетните средства за професионална употреба од Брендот Carpet Cleaner®. Со време  примарна дејност на сервисот стана Хемиското чистење на подни текстилни облоги...

Read More