Специјализираниот сервис иНФЛООР постои повеке од 1 деценија и тоа  на почетокот во 2000год. беше под името Баџо  за да потоа влезе на пазарот под името ИНФЛООР. Со стартот  сервисот се занимаваше исклучиво со генерално чистење на објекти  за по тоа да стане генерален застапник за Македонија на најквалитетните средства за професионална употреба од…