Monthly Archives November 2011

Ваш проверен партнер за чистење на подни текстилни и крзнени облоги, мебел штоф и возила

INFLOOR DOOEL MACEDONIA

 Специјализираниот сервис за хемиско чистење на подни, текстилни и крзнени облоги, мебел, штоф и возила INFLOOR е одговорен за периодичното чистење во над 50 големи објекти во Р.Македонија и представува единствен сервис од ваков тип.

 

www.infloorcar-cleaner.com

 

Read More