reference_knihovna-inLINOLINO® FATRA e ПВЦ поднa облогa која има голема палета на дезенеи како во хомогена така и во хетерогена изведба. Тие се карактеризираат со: атрактивен изглед, висока отпорност на истрошување, антистатски и електропроводни, сите се со ПУР заштита која овозможува лесно одржување, огноотпорни и водоотпорни, висока површинска отпорност на хемикалии, погодни за подно греење, добри топлински карактеристики, погодни за употреба на столици со тркалца, антиалергиски и антифунгални, сертифицирани по највисоките eвропски норми (EN), одговараат на барањата на НАССР системот.LINO® FATRA хомогените ПВЦ подни облоги (ELEKTROSTATIK, DYNAMIK, PRAKTIK) се по целата своја дебелина изработени од ист материјал, односно газечкиот слој е еднаков на дебелината на материјалот и тој може да биде 2 мм или 1,7 мм. Тие се изработуваат и се испорачуваат во плочи со димензии 608 х 608 мм.reference_mistrin-in Овие материјали ги исполнуаавт барањата во објекти за тешки оптоварувања, како што се: школи, болници, трговски центри, производни хали и други објекти од јавна употреба.Хомогените ПВЦ облоги на LINO® FATRA од програмата ELEKTROSTATIK / DYNAMIK се со посебни електрични особини.reference_frydek-mistek-in ELEKTROSTATIK хомогената подна облога е електропроводна подна облога со електричен отпор од  (5.104 – 1.106) , и е наменета за простории со опасност од експлозија, лаборатории, операциони сали и за производство на подигнати подови. DYNAMIK хомогената подна облога е електростатска подна облога со електричен отпор од (5.104 – 1.108) , и е наменета за системски-копјутерски сали, производство на електронски делови, телекомуникациски системи и сл.Каталог: ELEKTROSTATIK / DYNAMIK                              Карактеристики: ELEKTROSTATIK / DYNAMIK                 PRAKTIK                                                                                                  PRAKTIKLINO® FATRA хетерогените ПВЦ подни облоги (DOMO, NOVOFLOR STANDARD, NOVOFLOR EXTRA, DUAL), се состојат од три слоја кој се разликуваат од себе по состав или по изведба. Дебелината на газечкиот слој ја определува нивната употреба. Се изработуваат и се испорачуваат во ролни со ширина од 1,5 м.reference_slapanice-in Овие производи ги сиполнуваат барањата за во станбени и комерцијални објекти, како и во објекти од лесната индустрија.Каталог: NOVOFLOR EXTRA                                                 Карактеристики: NOVOFLOR EXTRA                DUAL                                                                                                           DUAL                DOMO                                                                                                          DOMO                NOVOFLOR STANDARD                                                                        NOVOFLOR STANDARD