getRoomSceneGetMediaBytes-2Heuga Најквалитетните Подни текстилни облоги кои обезбедуваат освен звучна туку и топлотна изизолација.Ултра луксузното сега е достапно за широките маси.Екстремно долг век на траење.Лесни за одржување. И најбитно од се штедите енергија  летно време за ладенје зимно време за греење со сто инвестицијата за 7-8 години ги враќа инвестираните средства. Дозволете си луксуз под вашите нозе. GetMediaBytes-3