20140201_01304620140201_01310220140201_013033Protivklizni traki1329040232-picsayBlobServlet-2BlobServletPhotoGrid_1337377662347Единствени сме по тоа што само ние на нашиот пазар вршиме монтажа  на полукружни скали со голема прецизност која дава на скалникот  екстремна против 

лизгавост како и одличен визуелен ефект со кои скалите добиваат друга димензија која ќе привлече сечие внимание. Постарите имаат изрека во која  рекле: Влезот на еден простор е илустрација за карактерот  на сопственикот.Може и сами да

 ги залепите.Или Се што треба е да  направите е да не повикате Ние  да ги поставиме за вас  со што со сигурност истите ќе траат два до три пати подолго.