3M Бришачи за пред влезови. 

Бришачите на3М се високо квалитетни подни облоги  кои имаат за цел да ја отстранат или избришат нечистотијата од ѓонот на чевелот. Нивната кадифеста  мрежа составена од високо квалитетна  гума има за цел да навлезе длабоко во шарата на ѓонот со што  ќе ги отстрани сите нечистотии од чевелот :дрвца, каменчиња, влакненца и слично.  Целта е како што кажува и самото име на производот  да ја избрише и задржи во себе  целокупната нечистотија  како не би влегла длабоко во внатрешноста на објектот.  Што е подобро?  Хигиеничари да го чистат  целиот  објект или да го всисаат само 3М брисачот.