Жално е кога се нема  конкуренција. Немате репер  до каде да одите со беспрекорноста на сопствената услуга.

 

конкуренција  не  е оној кој работи со истите машини и средства. Конкуренција е оној  кај кој крајниот ефект  е ист или подобар од нашиот.

Јовановски Александар